Wednesday, November 30, 2011

VA-Krishnam Vande Jagdgurum

VA-Krishnam Vande Jagdgurum

VA-Krishnam Vande Jagdgurum

Tracks`
1. Hari riha
2. Harim Ekarasam
3. Kshanam Adhunaa
4. Natha HaRE
5. Radha vadana
6. Saa Virahe
7. Vishnu Dhyana Shloka
8. Bhjo Radhe Govind
9. Gopika Geetham
10. Kandukastotram
11. Kesavastakam
12. Krishnashtakam
13. Madhurashtakam
14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya
15. Rama Hare Krishna Mahaa Mantra
16. Shri Krishna Mantra
17. Sri Krishna Govind-Bhaja Goivndam
18. Sri Krishna Govind Hare Murare
19. Sri Krishna stuti
20. Sri Gopala Vimshathi
21. Sri Krishna dhyanamala
22. Sri Krishna Karvalambam
23. Vasudeva Sri Krishna Bhajan

Here is thedownload link
http://www.mediafire.com/?9ufwj8rhgx9b2

No comments:

Post a Comment